Zdeněk Staněk - výroba ložního povlečení

Kategorie

Obchodní podmínky www.zdenekstanek.cz

SPOLEČNOST

Zdeněk Staněk,Hradištská 2480, Písek 39701, IČO:12894621 DIČ:CZ520513373
Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva vzniká na základě zaslání vyplněné objednávky kupujícím. Objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení smluvených podmínek. Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku ještě ten den na email obchod@zdenekstanek.cz V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • bez udání důvodu
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 § 53 odst. 7 občanského zákoníku (více v dalších bodech).
V souladu se zákonem č. 367/2000 § 53 odst. 7 občanského zákoníku máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 • nepoškozené zboží
 • zboží bez známek užívání nebo opotřebení
 • zboží v původním a nepoškozeném obalu
 • dodržení 14-ti denní lhůty
 • zaslání zboží na vlastní náklady


Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte číslo dokladu a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na adresu Zdeněk Staněk, Hradištká 2480, Písek 39701, tel.382212741.Zašlete se zásilkou průvodní dopis s Vaší adresou a případně číslem účtu pro vrácení částky.

K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi

V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu § 55 odst. 1, je kupující povinnen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Spotřebitel má v případě, že využije svého práva odstoupit od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě, právo na vrácení kupní ceny.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší možné době poštou , maximálně do 7 pracovních dnů od přijetí objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší - např.v předvánočním období listopad – prosinec nebo v době celozávodní dovolené. Zboží je u Vás nejdříve za 2 pracovní dny od objednání. Pokud není zboží skladem a prodloužila by se z tohoto důvodu dodací lhůta, budeme

Vás o tomto informovat emailem na Vámi uvedený email.V den kdy Vaši zásilku předáme přepravci, obdržíte informační email na Vámi uvedený email.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz zboží zajišťujeme po České republice pomocí České pošty. Náklady na dopravu zboží hradí zákazník a to ve výši 110 Kč včetně DPH.

Zakázku je také možné vyzvednout osobně v podnikové prodejně Zdeněk Staněk , Hradištská 2480, Písek. Při objednání zaškrtnete Osobní odběr a den kdy bude zakázka pro Vás připravena k odběru Vám bude zaslána zpráva na email uvedený při registraci. Doba odběru hotových zakázek je obvykle Po-Pá 9-17 hod. a sobota 9-12 hod.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Kontrola dodávky

 • Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele.
 • Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou či jiné vady, adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty).
 • Dopravce (či pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.
 • Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosím, neprodleně oznamte a bude dohodnut další postup, např. novém zaslání zboží.
 • Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.
 • Součastí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, ktere jsou v plném znění v sekci Reklamace nebo v písmeném provedení na provozovně prodávajícího.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (heckerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto osobně na provozovně prodávajícího nebo dobírkou v místě předání zboží

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Zdeněk Staněk a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Zdeněk Staněk , vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.zdenekstanek.cz stejně jako na kamenných provozovnách společnosti.

Pro atypické rozměry (vyrobené na přání zákazníka) včetně výroby ložních souprav na zipový uzávěr a francouzských povlečení (200x200 + 200x220 + 220x240) se nevztahuje právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb.

Francouzské povlečení je šité z látky široké 150 cm, proto je vždy uprostřed sešívané.

© 2013 Zdeněk Staněk. IČO 12894621


c4