Zdeněk Staněk - výroba ložního povlečení

Kategorie

Záruky a reklamace

Zdeněk Staněk, Hradištská 2480, IČO:12894621 DIČ:CZ520513373
Adresa pro zasílání reklamací: Zdeněk Staněk, Hradištská 2490, Písek 39701, telefon: 382212741

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

U každého zboží je záruční lhůta 24. měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne vystavení tohoto dokladu. V případě, že byl výrobek v záruční opravě, se jeho záruční doba prodlužuje o čas, po který byl v opravně. Pokud na základě reklamace dojde k výměně vadného výrobku, dostává zákazník na tento nový výrobek také novou záruku - 24.měsíců. V tomto dokumentu je pak uvedeno jak nové, tak původní výrobní číslo ( pokud výrobek má ) a od data jeho vystavení začne plynout nová záruční doba. Při případné další reklamaci se uvedený postup opakuje.

  • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
  • Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).
  • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být pojistěna.

POSTUP REKLAMACE

  • Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:
  • Zašlete zboží na adresu Zdeněk Staněk, Hradištská 2480, Písek 39701, spolu s kopií prodejního dokladu. Ve vlastním zájmu prosím zasílejte reklamované produkty pojištěné.
  • Osobní předání reklamace je možné pouze na adrese: Zdeněk Staněk, Hradištská 2480, Písek, v pracovní dny Po-Pá 6-14h, mimo dny během celozávodních dovolených.

Výměna zboží

(Tyto informace se týkají výměny zboží na přání zákazníka, např. z důvodu špatně zvoleného rozměru, barvy, apod.)

Vyměnit lze pouze nepoužité a nevyprané zboží v původním balení, a to nejpozději do 14 dnů od zakoupení zboží. Stačí jej obvyklým způsobem zaslat na adresu Hradišťská 2490, Písek 397 01Do zásilky přiložte informaci o tom, jaké zboží zasíláte a za co má být vyměněno. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje včetně telefonního čísla, v ideálním případě přiložte kopii faktury. Výměna zboží je možná pouze za položky uvedené v internetové nabídce (skladem)! Před odesláním zásilky proto zkontrolujte, zda je Vámi požadovaný produkt nabízen. Nemusíte se vázat na původní výši objednávky, případný doplatek uhradíte formou doběrečného, v opačném případě do zásilky přiložte číslo účtu, na který má být zaslán přeplatek. Jakmile Vaši zásilku obdržíme a zadáme do systému, zašleme Vám informační e-mail.

V tomto případě hradí veškeré náklady na dopravu zákazník. Zboží k výměně nezasílejte na dobírku!

Vrácení zboží (Odstoupení od kupní smlouvy)

Zboží zašlete klasickým balíkem na adresu Hradišťská 2490, Písek 397 01 (standardní zákonná lhůta 14 dní)Do zásilky přiložte informaci o tom, jaké zboží zasíláte, uveďte kontaktní údaje včetně telefonního čísla a nezapomeňte přiložit kopii daňového dokladu (faktury). Jakmile Vaši zásilku obdržíme a zadáme do systému, zašleme Vám informační e-mail. Zboží nezasílejte na dobírku! Kompletní informace k odstoupení od kupní smlouvy naleznete v obchodních podmínkách.

Ostatní informace

Pro atypické rozměry (vyrobené na přání zákazníka) včetně výroby ložních souprav na zipový uzávěr a francouzských povlečení (200x200 + 200x220 + 220x240) se nevztahuje právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb.

Francouzské povlečení je šité z látky široké 150 cm, proto je vždy uprostřed sešívané.

© 2013 Zdeněk Staněk


c4